Veri Yapıları

Bağlı Listeler (Linked Lists)

Linkedlist_insert_at_start

1.)Bağlı Liste(Linked List) Oluşturma

2.)Bağlı Listenin(Linked List) Başına Düğüm Eklemek

3.)Bağlı Listede (Linked List) Herhangi Bir Yere Düğüm Eklemek

4.)Bağlı Listenin(Linked List) Sonuna Düğüm Ekleme

5.)Bağlı Listede (Linked List) Düğüm Sayısı Bulma

6.)Bağlı Liste(Linked List) Arama

İkili Ağaçlar (Binary Tree)

images

1.)İkili Ağaç (Binary Tree) Oluşturma

2.)İkili Ağaçta(Linked List) Inorder Dolaşma

3.)İkili Ağaçta (Binary Tree) Preorder Dolaşma

4.)İkili Ağaçta (Binary Tree) Postorder Dolaşma

5.)İkili Arama Ağacına(BST) Ekleme