SQL

1 – SQL’e Giriş ve SQL Hakkında

2 – SQL DDL Komutları

3 – SQL Select Sorgusu ve Örnekleri

4 – SQL AS Operatörü Kullanımı

5 – SQL AND, OR ve NOT Operatörleri

6 – SQL Distinct Kullanımı ve Örnekleri

7 – SQL ORDER BY Operatör Kullanımı (ASC, DESC)

8 – SQL LIKE ve IN Operatörleri

9 – SQL Matematiksel İşlemler ve NULL Operatörü

10 – SQL BETWEEN Operatörü Kullanımı