İkili Arama Ağacına(BST) Ekleme

#Düğüm oluşturma
class Node():

  def __init__(self,data): #ikili ağaç düğümü 3 kısımdan oluşur
    self.data = data   # 1.Düğümde bulunan değer
    self.left = None   # 2.Düğüm solundaki düğümün adresi
    self.right= None   # 3.Düğümün sağındaki düğümün adresi

def insert(root,node):
  if root is None:
    root = node
  else:
    if root.data < node.data:
      if root.right is None:
        root.right = node
      else:
        insert(root.right, node)
    else:
      if root.left is None:
        root.left = node
      else:
        insert(root.left, node)

def inorder(root):
  if root:
    inorder(root.left)
    print(root.data,end=" ")
    inorder(root.right)
if __name__=='__main__':

  root = Node(5)     #kök düğüm 5 ekle
  root.left = Node(3)  #kök düğümün soluna 3 ekle
  root.left.left = Node(2) # kök düğümün solunun soluna 2 ekle
  root.left.right = Node(4) #kök düğümün solunun sağına 4 ekle
  root.right = Node(9)   # kök düğümün sağına 9 ekle
  root.right.left = Node(7) # kök düğümün sağının soluna 7 ekle
  root.right.right = Node(10)# kök düğümün sağının sağına 10 ekle

  print("Eklemeden önce İnorder Dolaşma")
  print(inorder(root))
  insert(root, Node(30))
  insert(root, Node(70))
  print()
  print("Eklemeden sonra İnorder Dolaşma")
  print(inorder(root))

  #Ağacının görünümü şu şekilde olur
  """
      5
     /   \
    3    9
   /  \  / \
  2    4 7  10
 / \   / \  /  \
           None
None None None """
Reklamlar
Standart

İkili Ağaçta (Binary Tree) Postorder Dolaşma

#Düğüm oluşturma
class Node():

  def __init__(self,data): #ikili ağaç düğümü 3 kısımdan oluşur
    self.data = data   # 1.Düğümde bulunan değer
    self.left = None   # 2.Düğüm solundaki düğümün adresi
    self.right= None   # 3.Düğümün sağındaki düğümün adresi

def postorder(root):

  if root:
    postorder(root.left)
    postorder(root.right)
    print(root.data,end=" ")

if __name__=='__main__':

  root = Node(5)     #kök düğüm 5 ekle
  root.left = Node(3)  #kök düğümün soluna 3 ekle
  root.left.left = Node(2) # kök düğümün solunun soluna 2 ekle
  root.left.right = Node(4) #kök düğümün solunun sağına 4 ekle
  root.right = Node(9)   # kök düğümün sağına 9 ekle
  root.right.left = Node(7) # kök düğümün sağının soluna 7 ekle
  root.right.right = Node(10)# kök düğümün sağının sağına 10 ekle

  print("Postorder Dolaşma")
  print(postorder(root))

  #Ağacının görünümü şu şekilde olur
  """
      5
     /   \
    3    9
   /  \  / \
  2    4 7  10
 / \   / \  /  \
           None
None None None """
Standart

İkili Ağaçta (Binary Tree) Preorder Dolaşma

#Düğüm oluşturma
class Node():

  def __init__(self,data): #ikili ağaç düğümü 3 kısımdan oluşur
    self.data = data   # 1.Düğümde bulunan değer
    self.left = None   # 2.Düğüm solundaki düğümün adresi
    self.right= None   # 3.Düğümün sağındaki düğümün adresi


def preorder(root):
  if root:
    print(root.data, end=" ")
    preorder(root.left)
    preorder(root.right)

if __name__=='__main__':

  root = Node(5)     #kök düğüm 5 ekle
  root.left = Node(3)  #kök düğümün soluna 3 ekle
  root.left.left = Node(2) # kök düğümün solunun soluna 2 ekle
  root.left.right = Node(4) #kök düğümün solunun sağına 4 ekle
  root.right = Node(9)   # kök düğümün sağına 9 ekle
  root.right.left = Node(7) # kök düğümün sağının soluna 7 ekle
  root.right.right = Node(10)# kök düğümün sağının sağına 10 ekle

  print("Preorder Dolaşma ")
  print(preorder(root))

  #Ağacının görünümü şu şekilde olur
  """
      5
     /   \
    3    9
   /  \  / \
  2    4 7  10
 / \   / \  /  \
           None
None None None """
Standart

İkili Ağaçta(Linked List) Inorder Dolaşma

#Düğüm oluşturma
class Node():

  def __init__(self,data): #ikili ağaç düğümü 3 kısımdan oluşur
    self.data = data   # 1.Düğümde bulunan değer
    self.left = None   # 2.Düğüm solundaki düğümün adresi
    self.right= None   # 3.Düğümün sağındaki düğümün adresi
def inorder(root):
  if root:
    inorder(root.left)
    print(root.data,end=" ")
    inorder(root.right)if __name__=='__main__':

  root = Node(5)     #kök düğüm 5 ekle
  root.left = Node(3)  #kök düğümün soluna 3 ekle
  root.left.left = Node(2) # kök düğümün solunun soluna 2 ekle
  root.left.right = Node(4) #kök düğümün solunun sağına 4 ekle
  root.right = Node(9)   # kök düğümün sağına 9 ekle
  root.right.left = Node(7) # kök düğümün sağının soluna 7 ekle
  root.right.right = Node(10)# kök düğümün sağının sağına 10 ekle

  print("İnorder Dolaşma")
  print(inorder(root))

  #Ağacının görünümü şu şekilde olur
  """
      5
     /   \
    3    9
   /  \  / \
  2    4 7  10
 / \   / \  /  \
           None
None None None """
Standart

İkili Ağaç (Binary Tree) Oluşturma

#Düğüm oluşturma
class Node():

  def __init__(self,data): #ikili ağaç düğümü 3 kısımdan oluşur
    self.data = data   # 1.Düğümde bulunan değer
    self.left = None   # 2.Düğüm solundaki düğümün adresi
    self.right= None   # 3.Düğümün sağındaki düğümün adresiif __name__=='__main__':

  root = Node(5)     #kök düğüm 5 ekle
  root.left = Node(3)  #kök düğümün soluna 3 ekle
  root.left.left = Node(2) # kök düğümün solunun soluna 2 ekle
  root.left.right = Node(4) #kök düğümün solunun sağına 4 ekle
  root.right = Node(9)   # kök düğümün sağına 9 ekle
  root.right.left = Node(7) # kök düğümün sağının soluna 7 ekle
  root.right.right = Node(10)# kök düğümün sağının sağına 10 ekle

  #Ağacının görünümü şu şekilde olur
  """
      5
     /   \
    3    9
   /  \  / \
  2    4 7  10
 / \   / \  /  \
           None
None None None """
Standart

Bağlı Liste(Linked List) Arama

#Düğum sınıfı
class Node():

  def __init__(self,data): # Her düğüm iki bölümden oluşur 1.veri 2.işaretçi
    self.data = data   # Düğüme veri atadık
    self.next = None   # Şuan duğum nesnesi tek elemanlı olduğu için işaretçi boş


#Bağlı liste sınıfı
class LinkedList():

  def __init__(self):
    self.head = None  # Her bağlı listenin bir başı vardır

  def search(self,x):
    temp = self.head

    while temp!= None:
      if temp.data==x:
        return True
      temp = temp.next
    return Falseif __name__=='__main__':

  lliste = LinkedList()

  lliste.head = Node(5)
  second = Node(8)
  third = Node(10)

  lliste.head.next= second
  second.next=third


  print(lliste.search(100)) # 100 değerini listede ara
Standart

Bağlı Listede (Linked List) Düğüm Sayısı Bulma

#Düğum sınıfı
class Node():

  def __init__(self,data): # Her düğüm iki bölümden oluşur 1.veri 2.işaretçi
    self.data = data   # Düğüme veri atadık
    self.next = None   # Şuan duğum nesnesi tek elemanlı olduğu için işaretçi boş


#Bağlı liste sınıfı
class LinkedList():

  def __init__(self):
    self.head = None  # Her bağlı listenin bir başı vardır

  def countList(self):
    temp = self.head
    count =0

    while temp:
      count +=1
      temp = temp.next
    return count


if __name__=='__main__':

  lliste = LinkedList()

  lliste.head = Node(5)
  second = Node(8)
  third = Node(10)

  lliste.head.next= second
  second.next=third


  print("Listenin Eleman sayısı:",lliste.countList())
Standart